مدارک مورد نیاز برای دانشجویان جدید

زمان ثبت نام: 99/07/20 لغایت 99/07/25

مکان ثبت نام: محل موسسه آموزش عالی اوج (آبیک-میدان ولیعصر (عج)- ابتدای شهرک قدس)

شماره تماس: 13-32882310-028

                   09389001665

کانال تلگرام: teleooj@

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کاردانی پیوسته

1- سه سری کپی شناسنامه از تمام صفحات

2- سه سری کپی کارت ملی پشت و رو

3- عکس  4*3 پرسنلی : 12 قطعه برادران - 8 قطعه خواهران    (پشت نویسی شده )

4- اصل ریزنمرات دیپلم

5-مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (برای برادران)

6-اصل مدرک دیپلم

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی ناپیوسته

1- سه سری کپی شناسنامه از تمام صفحات

2- سه سری کپی کارت ملی پشت و رو

3- عکس  4*3 پرسنلی : 12 قطعه برادران - 8 قطعه خواهران    (پشت نویسی شده )

4- اصل ریزنمرات کاردانی

5-مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (برای برادران)

6-اصل مدرک کاردانی

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

1- سه سری کپی شناسنامه از تمام صفحات

2- سه سری کپی کارت ملی پشت و رو

3- عکس  4*3 پرسنلی : 12 قطعه برادران - 8 قطعه خواهران    (پشت نویسی شده )

4- اصل ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی(نظام قدیم) و دیپلم متوسطه (نظام3-6-6)

5-مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (برای برادران)

6-اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

7-تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی یا دیپلم متوسطه(نظام3-6-6)