تلفن تماس موسسه : 13-32882310-028

کد پستی موسسه: 3441311158  

info@ooj.ac.ir

            آدرس : شهر آبیک،شهرک قدس، فاز1، کوچه کانال، خیابان دادگستری، پلاک 0

جهت هر گونه شکایات و یا پیشنهادات می توانید با شماره های موسسه 13-32882310-028 تماس حاصل فرمایید.