وام وزارت علوم

   این موسسه به دانشجویان واجد شرایط وام شهریه دانشجویی می دهد، دانشجویان می توانند جهت اطلاع بیشتر از شرایط وام دانشجویی به لینک زیر مراجعه نمایند.


خدمات اداره رفاهی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

 

 دانلود فرم درخواست وام ضروری

 

 دانلود فرم تعهد محضری