گروه صنایع

سرپرست مدیریت گروه: خانم دکتر شراره مهاجری

ایمیل: edu.ind@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری