گروه عمران

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس حمید آناهید

ایمیل: edu.civil@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری