بازدیدهای علمی

بازدید 97/02/09

نام محل بازدیدشرکت صنایع نوآوران
دامنه فعالیتسازنده ماشین آلات دارویی
آدرسکرج - محمدشهر - شهرک صنعتی زیبادشت
بازدیدکنندگان

دانشجویان گروه مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک با حضور اساتید محترم جناب آقای رحیم پور مدیرگروه مهندسی صنایع و خانم مهاجری و آقای نجفی

بازدید 97/02/23

نام محل بازدیدشرکت پلاسکو کار سایپا
دامنه فعالیتتولید، مونتاژ، و رنگ آمیزی قطعات پلیمری خودرو از جمله داشبورد، سپر و رودری انواع خودروی سواری شامل پراید، X100، تیبا، سراتو، ساینا و ...
آدرسکارخانه جات پلاسکو کار سایپا، کیلومتر 25 اتوبان قزوین-کرج شهرک صنعتی کاسپین
بازدیدکنندگان

دانشجویان گروه مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک و مهندسی برق با حضور اساتید محترم جناب آقای رحیم پور مدیرگروه مهندسی صنایع و خانم مهاجری و آقای نجفی

بازدید 97/03/02

نام محل بازدیدگروه خودرو سازی سایپا
دامنه فعالیتتولید خودرو
آدرسکیلومتر 15 جاده مخصوص کرج
بازدید کنندگاندانشجویان گروه مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا با حضور استاد محترم خانم مهاجری و آقای نجفی

بازدید 97/08/28

نام محل بازدیدشرکت سایپا پرس
دامنه فعالیتتولید قطعات پرسی بدنه خودرو
آدرسآزادگان شرق، رجایی جنوب، بعد از سه راه پالایشگاه، بعد از خیابان شهرسنگ، لاین کندرو، پلاک 39
بازدید کنندگاندانشجویان گروه مهندسی صنایع با حضور استاد محترم خانم دکتر مهاجری

 بازدید 97/08/28

نام محل بازدیدنمایشگاه قطعات خودرو
آدرسنمایشگاه بین المللی تهران
بازدید کنندگاندانشجویان گروه مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا با حضور اساتید محترم خانم دکتر مهاجری و آقای مهندس اکبربیگلو

بازدید 97/10/03 

نام محل بازدیدمرکز ملی پایش ماهواره ای سازمان فضایی
دامنه فعالیت
آدرس
بازدید کنندگاندانشجویان گروه مهندسی هوافضا به همراه استاد محترم آقای مهندس اکبر بیگلو

 بازدید 97/12/05 

نام محل بازدیدشرکت ایران خودرو
دامنه فعالیتتولید خودرو
آدرستهران - کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری)، شرکت ایران خودرو
بازدید کنندگاندانشجویان گروه مهندسی هوافضا، مکانیک و صنایع به همراه کارشناسان محترم آموزش