معرفی بسیج دانشجویی

فرمانده هان بسیج دانشجویی موسسه از بدو تأسیس

محسن کارخانهمحسن کارگر زادهمحمدحسین امیدی

تشکیل بسیج

بسیج یک حرکت اجتماعی است که در هر جامعه ای با توجه به فرهنگ آن جامعه و به اشکال مختلفی در اثر شرایط خاص بوجود می آید، حتی در دوران صدر اسلام نیز به هنگام حمله کفار و منافقین علیه مسلمانان، زمانی که فرمان تشکیل نیروی مبارز علیه آن ها داده می شد، مسلمانان داوطلبانه در مساجد گرد هم می آمدند تا توان خود را از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنند.

بسیج دانشجویی موسسه

اوایل شهریور ماه سال 94 بود که کم کم مسأله تأسیس بسیج دانشجویی در موسسه آموزش عالی اوج توسط معاون اداری مالی مورد توجه قرار گرفت. یکی از دانشجویان فعال موسسه در این زمینه به همراه عده ای از دانشجویان علاقمند موسسه برای تأسیس بسیج دانشجویی اقدام نمودند. تلاش آن ها در مهر ماه 1394 به ثمر نشست. با استقرار کامل بسیج دانشجویی، این نهاد انقلابی در آذر سال 94 به طور رسمی با حضور مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان افتتاح شد.

ارتباط با بسیج

برای ارتباط با بسیج دانشجویی، می توانید به دفتر بسیج واقع در موسسه مراجعه نمایید. جهت ثبت نام در بسیج، با به همراه داشتن دو قطعه عکس ، کپی شناسنامه و کارت ملی به دفتر بسیج دانشجویی مراجعه فرمایید.