پیام خوش آمد گویی ریاست موسسه

پیام ریاست محترم موسسه آموزش عالی اوج بمناسبت آغاز سال تحصیلی

سپاس خداوندی را که انسان را به زیور علم آراسته و رحمت بی پایان خود را بر او ارزانی داشته است .

فرا رسیدن سال تحصیلی جدید ، بهار علم و معرفت را به تمام اساتید و دانشجویان عزیز بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک و تهنیت عرض می نمائیم. مایه سربلندی و خرسندی موسسه آموزش عالی اوج است که افتخار خدمتگزاری در امر آموزش بر ما را داشته و از این حیث شاکر درگاه خداوند منانیم  و از محضر آفریدگار رحیم استمرار  توفیقات شما عزیزان را در جمیع جهات خواستاریم .

درفرآیند رشد و بالندگی دانشگاه ، آرمان ما بر این باور تمرکز یافته که دانشجویان شایسته و هوشمند با بهرگیری از امکانات متناسب ،استعدا دهای خود را به فعلیت نزدیک نمایند .

تحصیل امری است پایدار ، بنابراین لحظه ای از آموختن درنگ نکنید و همواره در پی کسب و ترویج علم و دانش باشید و توان خود را در هموار ساختن این مسیر برای رسیدن به فرداهای روشن به کار ببرید .