صفحه اخبار

   

اطلاعییهه

ثبت نام آزمون دوره کاردانی به کارشناسی1401

      

                                                                                                                                                                                                                               رشته های مورد پذیرش: 👇

✔️مهندسی حرفه ای  مکانیک خودرو ;کدرشته:3789
✔️مهندسی حرفه ای  الکترونیک ; کدرشته 1406
✔️مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت ; کدرشته: 1727
✔️مهندسی حرفه ای  نرم افزار کامپیوتر ; کدرشته: 2814


🔺شماره تماس: 028-32882310-13
🔺موبایل: 09389001665
🔺آدرس سایت: www.ooj.ac.ir
🔺کانال تلگرام: teleooj@
https://t.me/teleooj