شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
صفحه اخبار

روبیکا

لینک کانال روبیکا موسسه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت اطلاع از اخرین اخبار موسسه ، عضو کانال روبیکا موسسه  به آدرس  https://rubika.ir/oojabiyek  شوید .

لینک وب سایت روبیکا از طریق سیستم عامل ویندوز : https://web.rubika.ir/#/login


اطلاعیه

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کاردانی پیوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کاردانی پیوسته

1- اصل شناسنامه و دو سری کپی ازتمام صفحات

2- اصل کارت ملی و دو سری کپی پشت و رو

3- عکس 4*3 پرسنلی: 6 قطعه ( پشت نویسی شده)

4- اصل ریزنمرات دیپلم

5- اصل مدرک دیپلم یا اصل گواهی موقت

6- ارائه مدرک نظام وظیفه )برای برادران(


اطلاعیه

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته

1- اصل یا گواهی موقت مدرک دوره کاردانی به همراه یک برگ تصویر

الف- در صورتی که پذیرفته شده به هر دلیل نتواند اصل مدرک کاردانی خود را تحویل دهد با ارائه اصل گواهی معتبر فراغت از تحصیل دوره کاردانی باقید تاریخ فارغ التحصیلی و معدل ثبت نام نماید.

2- اصل ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی دوره کاردانی

3- اصل شناسنامه و دو سری کپی ازتمام صفحات

4- اصل کارت ملی ودو سری کپی پشت و رو

5- عکس 4*3 پرسنلی: 6 قطعه ( پشت نویسی شده)

6- ارائه مدرک نظام وظیفه( ویژه برادران ) اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه یک برگ کپی از آن


اطلاعیه

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته (سراسری)

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته)سراسری(

1- اصل شناسنامه و دو سری کپی ازتمام صفحات

2- اصل کارت ملی و دو سری کپی پشت و رو

3- عکس 4*3 پرسنلی: 6 قطعه ( پشت نویسی شده)

4- اصل ریزنمرات دیپل(3-6-6)  یا پیش دانشگاهی( نظام ترمی واحدی)

5- ارائه مدرک نظام وظیفه )برای برادران(

6- اصل مدرک دیپلم و یا گواهی موقت نظام جدید(3-3-6) و یا گواهی پیش دانشگاهی( ترمی واحدی)

7- تائیدیه تحصیلی(مراجعه به سایت emt.medu.ir)