صفحه اخبار

   

ادغام برخی از دروس

undefined

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به ادغام برخی از دروس لطفا انتخاب واحدهای خود را چک نمایید.
لیست تغییرات انجام شده به شرح زیر می باشد:
🔷سه گروه دانش خانواده و جمعیت :
سه شنبه 10.30-8.30 (خانم اسحاقی)
سه شنبه 16.30-14.30 (آقای یونسی)
سه شنبه 18.30-16.30 (آقای یونسی)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از سه شنبه 18.30-16.30 (آقای یونسی)
🔷دو گروه معارف اسلامی 1 (اندیشه اسلامی 1) :
سه شنبه 10.30-8.30 (آقای الهی)
چهارشنبه 16.30-14.30 (خانم گرمان)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از شنبه 11.00-9.00 (آقای الهی)
🔷سه گروه زبان خارجه  :
دوشنبه 14.30-11.30 (خانم مبشری)
دوشنبه 17.30-14.30 (خانم مبشری)
سه شنبه 11.30-8.30 (آقای مباشر امینی)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از شنبه 14.30-11.30 (خانم مبشری)
🔷دو گروه معادلات دیفرانسیل:
سه شنبه 11.30-8.30 (آقای خالقی)
چهارشنبه 14.30-11.30 (آقای خالقی)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از شنبه 17.30-14.30 (آقای خالقی)
🔷دو گروه وصایای امام خمینی(ره) :
سه شنبه 16.30-14.30 (آقای الهی)
سه شنبه 18.30-16.30 (آقای الهی)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از شنبه 19.30-17.30 (آقای الهی)
🔷دو گروه علم مواد :
یکشنبه 11.30-8.30 (آقای بیدی)
پنج شنبه 11.30-8.30 (آقای فرهنگ)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از پنج شنبه 11.30-8.30 (آقای فرهنگ)
🔷دو گروه ریاضی مهندسی :
سه شنبه 11.30-8.30 (آقای مروت)
سه شنبه 11.30-8.30 (آقای رضویلر)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از سه شنبه 11.30-8.30 (آقای مروت)
🔷دو گروه فیزیک حرارت :
سه شنبه 14.30-12.30 (خانم صادقی)
سه شنبه 16.30-14.30 (خانم سمیاری)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از سه شنبه 14.30-12.30 (خانم سمیاری)
🔷دو گروه تکنولوژی دستگاه های الکتریکی خودرو :
سه شنبه 10.30-8.30 (آقای منافی)
سه شنبه 12.30-10.30 (آقای منافی)
همگی در یک گروه تجمیع شده اند که عبارت است از سه شنبه 12.30-10.30(آقای منافی)

 

    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/01/24
  • تعداد مشاهده : 951 بار