صفحه اخبار

   

جلسه هیئت موسس به صورت فوق العاده برگزار شد

هیئت موسس

جلسه هیئت موسس به صورت فوق العاده در تاریخ  1400/10/10در هتل المپیک  برگزار شد.

در این جلسه در خصوص موضوعات جاری و آتی موسسه و همچنین برنامه ریزی در مورد توسه و رشد موسسه تبیین گردید. 

هیئت موسس        هیئت موسس

  • نویسنده : امیر دهقانی نژاد
    • امتیاز :
    • 7
    • 7
  • تاریخ انتشار : 1400/10/13
  • تعداد مشاهده : 944 بار