صفحه اخبار

   

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته (سراسری)

اطلاعیه

مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته)سراسری(

1- اصل شناسنامه و دو سری کپی ازتمام صفحات

2- اصل کارت ملی و دو سری کپی پشت و رو

3- عکس 4*3 پرسنلی: 6 قطعه ( پشت نویسی شده)

4- اصل ریزنمرات دیپل(3-6-6)  یا پیش دانشگاهی( نظام ترمی واحدی)

5- ارائه مدرک نظام وظیفه )برای برادران(

6- اصل مدرک دیپلم و یا گواهی موقت نظام جدید(3-3-6) و یا گواهی پیش دانشگاهی( ترمی واحدی)

7- تائیدیه تحصیلی(مراجعه به سایت emt.medu.ir)

  • نویسنده : امیر دهقانی نژاد
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/06/28
  • تعداد مشاهده : 1011 بار