مدیر گروه مدیریت صنعتیدانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک گرایش طراحی کاربردی،

دانشگاه تبریز

عنوان رساله :تحلیل انتشار ترك در مواد كامپوزیتی CFRP درحالات استاتیكي و دینامیكي با نرم افزار ANSYS  و مقایسه با نتایج تجربي

 کارشناسي مهندسي مکانیک گرایش طراحی جامدات، دانشگاه رازی

عنوان رساله :طراحی Box Feed  ماشین فرز Universal

کارشناسی مهندسی عمران عمران  در دانشگاه آزاد

افتخارات

- جزء رتبه های برتر بین فارغ التحصیلان دیپلم

- جزء رتبه های برتر بین فارغ التحصیلان کارشناسي مهندسي مکانیک

- جزء رتبه های برتر بین فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک دانشگاه تبریز

- عضو بنیان نخبگان ایران

- ثبت اختراع تحت عنوان " جابجائي آینه میاني براي راحتي راننده در هنگام شب "،) این جایگزیني براي اتومبیلهایيكه دید عقب ضعیفي دارند نیز بسیار مفید است(

ثبت اختراع تحت عنوان " سم پاش و آفت كش هوشمند جهت بهینه سازي مواد مصرفي و حفاظت از محیط زیست "

- ثبت اختراع تحت عنوان " سیستم هوشمند اتو مكانیكي قطع جریان گاز و برق منازل و كارخانه جات و ادارات در مواقع زلزله و هر گونه ارتعاشات ناخواسته و مخرب"

ثبت اختراع تحت عنوان "ساخت شارژر موبایل با تکنولوژی دوران"

ثبت اختراع تحت عنوان" مبدل انرژی حرکتی آبی،بادی،خورشیدی به برق"

عضویت در بانك محققین و پژوهشگران ایران از سال 2811

فعاليتهای آموزشی

استاد دروس استاتیک، مقاومت مصالح یک و دو،طراحی اجزا ماشین یک و دو، دینامیک،کنترل اتوماتیک، نگهداری و تعمیرات، آز اندازه گیری دقیق، هیدرولیک در موسسه اوج

- استاد تدریس نرم افزار طراحی مخازن جدار نازک pvelite  بعنوان درس طراحی مخازن جدار ضخیم در دانشگاههای آما و تربیت مربی کرج

دارا بودن ID Card  دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی

- استاد تدریس دروس استاتیك، مقاومت مصالح، طراحی اجزا ماشین 2،آز اندازه گیری دقیق و نقشه کشی صنعتی در دانشگاه آزاد کرج

- استاد تدریس دروس پایه و تخصصي مهندسي مكانیك از قبیل استاتیك، دینامیك، مقاومت مصالح و طراحي اجزاي ماشین در دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان

استاد تدریس دروس استاتیك، مقاومت مصالح، طراحي اجزاي ماشین، نقشه کشی 2 و1 ، طراحی به کمک کامپیوتر CATIA-SOLID WORKS- PATRAN NASTRAN و روشهای طراحی مهندسی در دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر

استاد تدریس دروس دینامیك و طراحي به كمك كامپیوترCATIA  در دانشگاه علوم فنون قزوین و دانشگاه آ.ب.آ

استاد تدریس دروس استاتیک و مقاومت مصالح بصورت کنکوری در موسسه مدرسان شریف

- طراح سوالات المپیاد دانشجویی در دروس استاتیک، مقاومت مصالح در چند دوره برای آموزشکده های فني سراسر کشور

- در حال نگارش کتاب استاتیک به زبان ساده

- تدریس نرم افزارهای مهندسی مدلسازی و آنالیز اعم ازCATIA – NASTRAN – SOLIDWORKS - HYPERMESH - ANSYS و ABAQUS در شرکتهای دولتی و خصوصی بمدت 4 سال ) بالغ بر 9000 ساعت(

فعاليت پژوهشی

- پروژه هاي صنعتي

- طراحی High Skid  هلیکوپتر بصورت کامل در دو حالت نرم افزاری و تحلیلهای دستی با نرم افزار PATRAN NASTRAN  

نگارش کد نرم افزاری به منظور انجام تحلیلهای دستی در آنالیزهای صفحات کامپوزیتی با نرم افزار  C++

-  مدلسازی و تحلیل Spiral Bevel Gear  pinion در  Transmisionهلی کوپتر در نرم افزار ANSYS

-  مدلسازی و تحلیل کل Tailboom هلی کوپتر و تبدیل آن از فلزی به کامپوزیتی و تحلیل مدل کامپوزیتی در نرم افزار NASTRAN

طراحی Landing Gear  کامپوزیتی با استفاده از الیاف  S-Glass

پروژه هاي آکادمیک

طراحی چرخدنده های مارپیچ تحت بار های استاتیکی و دینامیکی با نرم افزار ANSYS  )پروژه کارشناسی(

نگارش چندین کد نرم افزاری آماری- محاسباتی با استفاده از نرم افزار MATLAB  )پروژه کارشناسی

مقالات

-R. KHoshravan and J.A. Morovvat, “Modeling of Delamination

in High Performance Composites by Finit Element Method” ,

ICRACM-2004 ،annual conference, full paper accepted.

- تحلیل عددی جدا شدن لایه ها در نمونه های کامپوزیتی تک امتدادی فیبر کربن-رزین اپوکسی در مد I شکست تحت بار گذاری استاتیک، محمد رضا خوشروان، دانیال عزیزی مروت، پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران.

دوره هاي آموزشي گذرانده شده

سیستم مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی EFQM  )تهران(

زمينه هاي تحقيقاتي

تحلیل انتشار ترک در مواد کامپوزیتی CFRP  و مقایسه آن با مقادیر تجربی با نرم افزار ANSYS

شروع به کار روی مواد کامپوزیتی هوشمند SMA به منظور ارایه پروپزال در مقطع دکتری بعنوان رساله

تجربيات کاري

-  مرکز تحقیقات مهندسی کشاورزی تبریز )مهندس طراح(،

- شرکت پشتیباني ونوسازي بالگردهاي ایران )مهندس ارشد طراح و مدیر ( تا 89

مشاوره و تدریس نرم افزار مدلینگ CATIA  در شرکت نیرو محرکه قزوین مهندس مشاور-استاد

مشاوره و تدریس نرم افزار مدلینگ CATIA  در شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا( توگا). (مهندس مشاور-استاد)

توانمنديهاي نرم افزاري

- Microsof Office (Word , Excel , Powerpoint )

- Programming Languages ( Matlab , Turbo Pascal , C++ , Fortran , … )

- Modeling and Analyzing Software (Mechanical Desktop, Solid Works , CATIA , PATRAN NASTRAN,VISUAL NASTRAN, Ansys ، Hypermesh & ABAQUS)