شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
تماس با ما

                                                   شماره تماس های موسسه

نام مسئول

نام واحد

شماره تماس

سرکار خانم بختیاری

امور اداری و حراست

028-32882313

09039873613

سرکار خانم شفیعی

مالی دانشجویی و امور فارغ التحصیلان

028-32882313

09397723692

سرکار خانم قلی زاده

امور دانشجویی و فرهنگی - امور ثبت نام

028-32883709

09389001665

سرکار خانم مددی

معاونت آموزشی و پژوهشی

028-32882310-11

سرکار خانم صباغ

امور آموزش و امتحانات

028-32882310

09020377200

سرکار خانم طاهری

امور آموزش و  امور نظام وظیفه 

028-32882311

09036039598

                

                                             کد پستی موسسه: 3441311151  

                                                     university.ooj@gmail.com

 آدرس : کیلومتر 30 اتوبان کرج-قزوین، شهرستان آبیک (ابتدای شهرک قدس، قبل از نیروی انتظامی، موسسه آموزش عالی اوج)