مسئول انفورماتیک

آقای مهندس امیر دهقانی نژاد


 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

كارشناسي علوم كامپيوتر
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)


سوابق شغلی:

عضو در شوراي عالي نظام صنفي رايانه اي استان البرز

مدير هيئت ريئس شركت امين پرتو سيستم
مسئول سایت در شهرک صنعتی سپهر
مسئول انفورماتیک در شهرک صنعتی سپهر

پیمانکار دوربین های نظارتی شهرستان نظراباد در سال 95-99

پیمانکار دوربین های نظارتی شهرستان طالقان در سال 97-99

پیمانکار دوربین های نظارتی محمد شهر کرج در سال 98-99

پیمانکار دوربین های نظارتی شهرک صنعتی سپهر در سال 95-99
آشنایی با نرم افزار پافکومدارک:
برنامه نویسی #C
فتوشاپ

MCITP

میکروتیک