سرپرست معاون آموزشی و پژوهشی

  سرکار خانم حدیث مددی 


  سوابق تحصیلی

  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

  کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه حضرت معصومه(س)

  سوابق شغلی

   ●مسئول دبیرخانه

  ●مسئول امور اداری

  ●مسئول امور مدرسین

  ●کارشناس گروه

  ●مسئول امور فرهنگی

  ●مسئول امور جذب هیئت علمی

  ●مسئول امورفارغ التحصیلان