متن استاتيك

 موهن اهانت به ساحت شریف و مقدس حضرت محمد مصطفی (س) و کلام الله مجید همان مدرنیته انسان مداری است که ارزش‌ها و کرامت انسانی را به سخره گرفته است موهبت الهی آزادی را در بند کژفهمی‌های خود به اسارت کشیده و ولنگاری را به جای هنر آزادی‌بخش بر افکار عمومی تحمیل کرده است.

همزمانی این حوادث تلخ با تلاش دولت‌های مرتجع عربی در عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل نشان از اتخاذ راهبرد اسلام هراسی و پشت پرده‌های پیچیده و کینه‌توزانه ای دارد که خصمانه علیه مقدسات اسلامی کار می‌کند.

این جسارت و گستاخی‌های رئیس جمهوری فرانسه که به بهانۀ دفاع از آزادی بیان و عقیده، آن را تأیید کرده، سندی بر بخشی از یک نقشه بزرگ در جهت کُند کردن روند پرشتاب اسلام گرایی مردم فرانسه است که این دولت را شدیداً به وحشت انداخته است تا چنین جنایتی را رقم بزند.