شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
سرویس ایاب و ذهاب
 

دانشجویان گرامی، جهت هماهنگی با سرویس ایاب و ذهاب می توانند با شماره 09123462986جناب آقای محمدی یزدی تماس حاصل فرمایند.