تغذیه (یارانه)

 یکی دیگر از امکانات در نظرگرفته برای دانشجویان توسط موسسه آموزش عالی اوج، ارائه غذا بصورت یارانه ای می باشد، ضمن توجه به موارد ذیل دانشجویان محترم می توانند از این امکان استفاده نمایند.

1-جهت دریافت ژتون غذا  از ساعت 11:30 الی 13 به سالن غذاخوری موسسه مراجعه نمائید.
2-محل سرو غذا در سالن غذاخوری موسسه اوج می‌باشد.
3-یارانه تعلق گرفته برای هر دانشجو تا سقف 5000 تومان می باشد.