شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
هیئت موسس

          آقای دکتر ایرج فروزان

   
    - عضوهیئت علمی دانشگاه دفاع ملی

    - مدرس دانشگاههای کشور

    - عضوکمیته هوا فضا کشور

     

  •  آقای مهندس عزیز اله یونسی مجرد

     

     -مهندس علوم کشاورزی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه روستائی

     -سرپرست سازمان پارک ها و فضاهای سبز شهرداری زنجان از اسفند 75 تا مهر77

     -مدیرعامل شرکت بازرگانی بهشت زمین

     

  •  خانم دکترسپیده صفری

 
-      دکتری داروسازی

      -محقق در پژوهشکده داروئی

    

  •  حجه السلام داود قشمی

      - فارغ التحصیل  در علوم حوزه و کارشناسی ارشد در حوزه علوم اسلامی و فلسفه

       -معاونت دانشگاه جامعه المصطفی قم
 

  •  آقای دکتر فرشاد پازوکی

     - دکتری مهندسی هوافضا

     -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران