شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
گروه برق

مدیر گروه: خانم دکتر کتایون رهبری

رزومه

ایمیل: edu.elec@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری