گروه برق

مدیر گروه: خانم دکتر کتایون رهبری

رزومه

ایمیل: edu.elec@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری