گروه هوافضا

مدیر گروه: آقای مهندس محمد دان اصفهانی

ایمیل: edu.aero@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ