گروه حسابداری

مدیر گروه: آقای کریم باران چشمه

ایمیل: edu.acc@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری